Oferta

Księgowość dla osób fizycznych:

Pełna obsługa w zakresie: PKPiR – Ryczałt – Karta Podatkowa – Kadry i płace

Księgowość dla osób prawnych: Spółki – Fundacje – Stowarzyszenia- Kadry i płace

 

Oferujemy Państwu  wiedzę i zaangażowanie, gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji na każdym etapie współpracy. Staramy się jak najbardziej dostosować usługi do indywidualnych potrzeb każdego klienta, tak aby otrzymał informacje których oczekuje.

Podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu OC z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Gwarantujemy oszczędność czasu i środków finansowych, gdyż dzięki nam nie ponosisz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników księgowości, wyposażenia stanowisk pracy, zakupu oprogramowania, szkoleń oraz ewentualnych zwolnień lekarskich i urlopów. Płacisz tylko za faktycznie wykonaną usługę.

 

 

Podstawowe usługi obejmują:

– obsługę podatników rozliczających się w formie ryczałtu (ewidencja przychodów, karta podatkowa),

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

– prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),

– prowadzenie rejestrów VAT,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji przebiegu pojazdów,

– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

– prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej i dokumentacji ZUS,

– sporządzanie deklaracji i zgłoszeń (CIT, PIT, VAT, NIP),

– przygotowywanie przelewów do Urzędów Skarbowych i ZUS.

Ponadto oferujemy:

– pomoc przy pisaniu biznes planu,

– pomoc przy zakładaniu i rejestracji firmy,

– reprezentację w Urzędach Skarbowych i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa,

– opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta.

Dodatkowo możemy pomóc przy:

– sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,

– organizacji szkoleń i prowadzeniu dokumentacji BHP,

– oraz ubezpieczyć się na życie.

Na dobry początek…
Dla osób planujących założenie własnej firmy, które zdecydowałyby się na skorzystanie z naszych usług oferujemy bezpłatną pomoc przy rejestracji działalności.